Beleidsvisie

T’ai chi voor iedereen


Door de toegenomen erkenning van de maatschappelijke waarde van ontspannen en bewegen is in de afgelopen jaren een steeds groter wordende belangstelling vanuit verschillende lagen van de bevolking voor de sport ontstaan.
Ontspannen en bewegen kan als preventief middel ingezet worden voor gezondheidszorg en welzijnsdoelstellingen en kan het middel zijn om integratie te bevorderen. Ontspanning en bewegen heeft een positief effect op het lichamelijke, geestelijk en sociale welbevinden van mensen. Maatschappelijk gezien heeft ontspannen en bewegen dus ook een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Daarnaast geeft het mensen een zinvolle invulling van de vrijetijdsbesteding.
Ontspannen en bewegen heeft ook een vormende waarde. Het stelt mensen in staat vaardigheden te ontwikkelen die voor het persoonlijk functioneren van groot belang kunnen zijn. Dit alles is zeker van toepassing op alle mensen van 7 tot 77 jaar en ouder, maar nog meer van belang voor de personen met een stresserend bestaan.

De bestuursleden hebben de handen in elkaar geslagen in de beleidsvisie “T’ai chi voor iedereen”.
De participerende bestuursleden hebben hierbij afgesproken om, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden en beleidsuitgangspunten, samen te werken aan de beleidsvisie, om het mogelijk te maken dat mensen uit alle lagen van de bevolking aan T’ai chi moeten kunnen deelnemen en de toegankelijkheid van ontspannende- en bewegingsactiviteiten voor deze doelgroep te vergroten. Het streven dat daarbij centraal dient te staan is dat alle mensen ongeacht hun mogelijkheden, leeftijd en financiële mogelijkheden een gelijkwaardige en geaccepteerde plaats krijgen in de T’ai chi. De bestuursleden zullen in nauwe samenwerking met hun leden, vraag gestuurd, vorm gegeven aan hun beleid.

 
 
 
 
 
 
Tai Chi EVS Tienen